Med hjälp av denna manual bemästrar du X-Route Manager programmet utan problem!
Bilder samt text visar hur man går tillväga för att bland annat importera resorna från enheten.

För befintliga kunder: Just nu ligger det en uppdatering och väntar uppe till höger i X-Route Manager programmet, det går just nu inte genomföra uppdateringen, det kommer ut ett mejl till alla kunder så fort det går att uppdatera.
I den nya uppdateringen kommer det 12 splitternya funktioner till programmet, utan extra kostnad!

Läs manualen innan användning.

En viktig detalj är att välja hur enheten skall logga resor. Om enheten är inkopplad till 12V så måste inställningen för loggning ändras till automatiskt på vid laddning och inte rörelsedetektion. Ligger enheten löst i bilen så skall rörelsedetektionen användas, då sätts enheten på automatiskt och loggar när bilen börjar rulla och slutar logga samt sätts i vänteläge när bilen stannar. Använd aldrig bilens inbyggda USB-kontakter!