Med hjälp av denna manual bemästrar du X-Route Manager programmet utan problem!
Bilder samt text visar hur man går tillväga för att bland annat importera resorna från enheten.

Läs manualen innan användning.

En viktig detalj är att välja hur enheten skall logga resor. Om enheten är inkopplad till 12V så måste inställningen för loggning ändras till automatiskt på vid laddning och inte rörelsedetektion. Ligger enheten löst i bilen så skall rörelsedetektionen användas, då sätts enheten på automatiskt och loggar när bilen börjar rulla och slutar logga samt sätts i vänteläge när bilen stannar. Använd aldrig bilens inbyggda USB-kontakter!